FARMASİ PRİM ÖDEME VE HESAPLAMA

Farmasi Prim Kazanç Planında ki unvan seviyelere göre hesaplanmaktadır. Primler, mevcut ay içerisin de Farmasi’de sahip olunan seviyeye göre ödenmektedir. Alt ekipler den grup primi hak edilebilmesi için aktiflik şartlarını yerine getirilmesi gerekmektedir. Prim ödenebilmesi için Danışman’ın faturalarını zamanında ödemesi gerekmektir. Farmasi Danışmanının ödenmemiş ve günü geçmiş borcu var ise o ay ki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.

Farmasi Prim ödemeleri ( Farmasi Maaşları ); Her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden ilk iş gününde) Farmasi Danışmanının banka hesabına yatırılacaktır. Örnek; Mart ayı için olan ödemeler 20 Nisan tarihinde yapılacaktır. 20. günün resmi tatil ve hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk is günü yapılacaktır

Farmasi Prim hesaplamaları, prim değersiz ürünler ve %18 KDV düşüldükten sonra yapılacaktır
Yapılacak prim ödemeleri %20 adınıza gelir vergisi stopajı kesilerek yatırılacaktır.

Farmasi Direktörü ünvanı ile %22 seviyesi ve üzerinde olan Danışmanlar için geçerli olan prim kuralı;
Alt grubunuzda kendi seviyenizi ulaşan bir danışman üzerinden performans prim hakedişi kazanılmamaktadır. Sadece direktörlük prim hakkınız aktif olur. Alt Gurubunuzda yer alan danışmanlarınızın seviyesinin üzerine çıkmanız durumunda performans primi hak edilir.

Farmasi Prim Tablosu

Farmasi ne kadar kazandırır ? soruna en güzel cevap Farmasi Prim Tablosu nu inceleyerek görebilirsiniz.

 

Farmasi Direktör teknoloji paketi hak etmek için;

1 Yıl içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla %22 seviyesini ulaşılmalı ve Aktiflik Şartları (Kayıt, Katalog ve 6.000 TL Puan) yerine getirilmelidir. Beşinci ayında ünvan 100 katalog ve iki aktif kayıt (130TL puan) şartı hak edilmiş olur ve Farmasi Direktör Teknoloji Paketi adreslerine gönderilir. Teknoloji paketinde 2 ay aralıklı veya üst üste seviye kaybeden danışmanlara 200 TL kullanım bedeli faturalandırılır.

Farmasi Prim alma şartlarımızdan biri olan 6000 şartı:

Mevcut kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubunuz ile minimum 20.000 TL Puan sipariş yapan danışmanlarımız %22 farmasi prim grubuna girerler. Tüm %22 Müdür ve üst seviyelerde 6.000 şartı aranmaktadır.

İlk kez %22 seviyesine giren farmasi danışmanlarına Müdür unvanı verilir. Yandan 6.000 şartını yerine getirmesi için en üst seviyesi ile arasındaki farkın 6.000 olması gerekmektedir. En üst direk bağlı seviyenin tabanı %12 dir. Toplam puanından en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarıldıktan sonra kalan puanları 6.000 puan farkını oluşturur.

Bir sene içerisinde aralıklı yada üst üste 20.000TL puan sipariş veren Müdürlerimiz, 5. Ayların da Direktör unvanını alırlar. Farmasi Direktör adayları 5.kez %22 olduklarında Direktör şartları olan iki aktif kayıt (140TL Puan) ve 100 katalog alım şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Katalog ve aktiflik şartlarını yerine getiren Farmasi Müdürleri 5. ayında Direktör unvanı alır.

Farmasi Direktörlerinin alt ekiplerinde kendilerine bağlı %22 seviyeleri 6.000 puan şartı dışında kalmaktadır. Alt ekibinde bulunan direk bağlı %22 seviyelerinin puanları toplam puanlarından çıkarıldıktan sonra ekiplerinde direk bağlı en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarılmalı ve kalan fark 6.000 puan farkını oluşturmalıdır.

6.000 puan farkı oluşturamayan Müdür/Direktör ve üst seviyelerimiz, Direktörlük primi ve Direktör Teknoloji paketini hak edemez ve SANAL unvanı alırlar. Prim alabilmek için tüm seviyelerin sayfalarında bulunan unvanlarına göre aktif kayıt şartı ve katalog alım şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Farmasi Araç kullanım ve ücret alım kuralı:

Belirtilen unvana gelen Direktör ’ün 6.000 kuralında geçerli olan maddelere uygun şekilde yandan 10.000 yapması gerekir. Unvanı aldığı her ay gerçekleştirmesi gereken %22 direk bağlıları hariç yandan en yüksen unvan( taban %12) toplam cirosundan çıkartılarak kalan farkı olarak hesaplanmaktadır. Unvanlar için gerekli olan %22 kol sayısı direk bağlılarında adet olarak istenilen sayıdan fazla ise fazla olan %22 lik direk bağlı kol yandan 10.000 kuralına sayılmaktadır.

Örnek: Platin Direktör için gerekli olan 4 direkt bağlı(kol) %22 sayısı 5 adet olarak gerçekleşmiş ise 5. kol yandan 10.000 kuralına sayılacaktır.

Farmasi Direktör çalışma kuralı:

Direktör seviyesine ulaşan Danışmanlarımızın; mevcut Farmasi Danışmanlarını aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri ve üye yapmaları yasaktır

ÖRNEK :
Danışman 26.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 20000 TL PUAN ve %22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 6.000 TL PUAN)

ÖRNEK :
Danışman 24.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 20.000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 4.000 TL PUAN )

ÖRNEK :
Danışman 20500 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye15.000 TL PUAN ve % 18 DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 5500 TL PUAN .)

ÖRNEK :
Danışman 21000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye 16000 TL PUAN ve %18 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 5.000 TL PUAN .)
Farmasi Prim ödemeleri; mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.

Farmasi sınırsız kazanç dünyasına katılarak sınırını kendinizin belirleyeceği farmasi prim lerinden faydalanmak için lütfen formu doldurunuz!

Farmasi Kazanç Tablosu

Farmasi Kayıt Formu

İletişim Sebebi *